Funksjonstesting av spredeutstyr


Publisert 18.10.2012 | Sist endret 11.04.2014

All yrkesmessig bruk av plantevernmidler skal skje med spredeutstyr som er  i god stand og som gir det forventede sprederesultatet.  Funksjonstesting og veiledning om bruk av spredeutstyr skal bidra til å redusere helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler. Ved funksjonstestingen skal sentrale og viktige egenskaper ved spredeutstyret testes, og bruker/eier få opplæring i egenkontroll, innstilling og bruk av sitt spredeutstyr.

Det er etablerte funksjonstestordninger for åkersprøyter, tåkesprøyter og spredeutstyr montert på luftfartøy eller tog. Funksjonstest skal foretas hvert femte år frem til 1. januar 2020, deretter hvert tredje år. Dette med unntak av spredeutstyr montert på luftfartøy eller tog som skal testes hvert år. Fra 2016 vil funksjonstestordningen utvides til flere typer utstyr, men foreløpig er det  ikke gjort en vurdering hvilke typer spredeutstyr ordningen skal utvides til.  Det er eier/bruker av spredeutstyret som er ansvarlig for at det er funksjonstestet og har registreringsmerke. Som følge av nytt regelverk ble det fra 1. juni 2015 også noen endrede krav til innholdet i funksjonstesten, slik at det nå er  lettere å handle nytt og brukt utstyr i EØS-området.

Mattilsynet har det overordnede ansvaret for ordningen, mens Norges miljø- og biovitenskapelige universitet gir faglig bistand til Mattilsynet. Selve testingen utføres av godkjente testere. Disse er ofte ansatte  ved landbruksverksteder,  Norsk Landbruksrådgiving, landbruksskoler o.l.

Mer om funksjonstesting av spredeutstyr

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon  planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Informasjonsfolder om funksjonstesting av sprederutstyr for plantevernmidler PDF

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev