Funksjonstesting av spredeutstyr

Publisert 18.10.2012     Sist endret 24.02.2023

All yrkesmessig bruk av plantevernmidler skal skje med spredeutstyr som er i god stand og som gir det forventede sprederesultatet. Funksjonstesting og veiledning om kalibrering og bruk av spredeutstyr skal bidra til å redusere helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler.

Det er etablerte funksjonstestordninger for åkersprøyter, tåkesprøyter, veksthussprøyter, øvrig spredeutstyr med bomlengde over tre meter, samt spredeutstyr montert på luftfartøy eller tog. Funksjonstest skal foretas hvert tredje år. Unntaket er spredeutstyr montert på luftfartøy eller tog, som skal testes hvert år. Håndholdt og ryggbåret utstyr er unntatt fra kravet om funksjonstest, men disse skal egentestes. Det er eier/bruker av spredeutstyret som er ansvarlig for at utstyret er funksjonstestet/egentestet. Funksjonstestet spredeutsyr skal være påført et registreringsmerke.

Mattilsynet har det overordnede ansvaret for ordningen, mens Norges miljø- og biovitenskapelige universitet gir faglig bistand til Mattilsynet. Selve testingen utføres av godkjente testere. Disse er ofte ansatte ved landbruksverksteder, Norsk Landbruksrådgiving, landbruksskoler o.l.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00