Faktaartikkel

Gode rutiner ved rengjøring av spredeutstyr for plantevernmidler

Publisert 10.03.2020     Sist endret 02.04.2020

Spredeutstyret bør rengjøres straks etter avsluttet sprøyting. I følsomme kulturer vil det kunne oppstå sprøyteskader som følge av dårlig rengjøring. Bruk hansker og annet egnet verneutstyr til arbeidet. Husk også å skylle tomemballasjen minst tre ganger med vann før innholdet tømmes i sprøytetanken og tomemballasjen kildesorteres.

Rengjøring er også viktig før sprøyta skal funksjonstestes eller egenkontrolleres, samt hvis det er lenge til neste bruk av sprøyta. Vasker du sprøyta umiddelbart etter endt sprøyting er du mer sikret at utstyret blir mest mulig reint.

Unngå frostskader

For å unngå frostskader på spredeutstyret ved vinterlagring bør det fylles frostvæske i sprøytetanken etter at sprøyta er skikkelig rengjort. Sørg for at frostvæske kommer ut i alle slanger, ikke minst i spredebommen. Pass på at kraner, ventiler m.m. er åpne. For spredeutstyr med manometer bør dette skrus av og lagres frostfritt. Manometeret bør også lagres stående slik at oljen i manometeret ikke renner ut.

Les mer om hvordan du rengjør ryggsprøyter

Les mer om hvordan du rengjør åkersprøyter og tåkesprøyter 

Fant du det du lette etter?