Hvem gjelder funksjonstestordningen av sprederutstyr for?

Publisert 30.11.2012     Sist endret 10.01.2013

Funksjonstesteordningen gjelder for alt spredeutstyr som er i yrkesmessig bruk. Det er krav til funksjonstest for alle typer spredeutstyr, men i praksis er det hovedsakelig åkersprøyter og tåkesprøyter som funksjonstestes, da det er disse typer spredeutstyr det hittil har vært fastsatt konkrete krav for.

Sprøyteutstyret skal funksjonstestes hvert 5. år, og må oppfylle gjeldende krav for å bli godkjent. Spredeutstyr for plantevernmidler som er i god stand og som blir brukt med rett innstilling gir bedre dekning av plantene og reduserer faren for avdrift til miljøet, punktforurensing og eksponering av brukeren.

De som ikke har testet sprøytene, må snarest ta kontakt med en lokal teststasjon. Landbruksverksteder, Norsk Landbruksveiledning og private veiledere utfører funksjonstest.

Oversikt over testenheter finnes her Hvem er godkjente som funksjonstestere av spredeutstyr for plantevernmidler?

Fant du det du lette etter?