Hvor skal jeg sende inn testprotokollene?

Publisert 30.11.2012     Sist endret 09.11.2020

Mattilsynet fører register over funksjonstestet sprøyteutstyr. For å holde registeret oppdatert er vi avhengig av at funksjonstesterne sender inn testprotokoller. Testprotokollene sendes:

Mattilsynet
Seksjon planter
Postboks 3
1431 Ås

eller på e-post: testprotokoll@mattilsynet.no

For at Mattilsynet skal kunne registrere testen, må navnet til eier av sprøyta komme klart frem av protokollen. Selv om det er satt av et eget felt til dette i protokollen, ser vi stadig at navnet mangler eller er uleselig. Vi ber derfor om at navnet til eier skrives inn med BLOKKBOKSTAVER. Testprotokollen må utfylles i sin helhet.

Fant du det du lette etter?