Informasjon til eiere og brukere av spredeutstyr for plantevernmidler

Publisert 01.11.2012     Sist endret 04.05.2021

Funksjonstesting og veiledning om bruk av spredeutstyr skal bidra til å redusere helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler. Ved funksjonstestingen skal sentrale og viktige egenskaper ved spredeutstyret testes, og bruker/eier får opplæring i egenkontroll, innstilling og bruk av sitt spredeutstyr. Et funksjonstestet og justert spredeutstyr skal fordele plantevernmidlet best mulig i henhold til anvisning for bruk av vedkommende plantevernmiddel. Testen skal sikre at spredeutstyret oppfyller gjeldende tekniske krav.

Funksjonstest av spredeutstyr er obligatorisk. Testen skal sikre at spredeutstyret oppfyller gjeldende tekniske krav. Spredeutstyret skal funksjonstestes minst hvert tredje år.

Generelt om funksjonstest

Det er krav til funksjonstest for alle typer spredeutstyr. Unntaket er håndholdt- og ryggbåret utstyr som skal egentestes. Funksjonstest av spredeutstyr er en viktig del av autorisasjonskurset og skal gi opplæring i innstilling og bruk av eget sprøyteutstyr. Det er derfor krav om at bruker skal være tilstede under testen.

Godkjent spredeutstyr blir påført et registreringsmerke som viser at det oppfyller gjeldende krav. I tillegg påklebes en funksjonstestlogo for å synliggjøre at spredeutstyret er kontrollert. Det er viktig at bruker/eier kan dokumentere at utstyret er i god stand.

Under funksjonstesten får bruker/eier

  • opplæring i innstilling og bruk av eget spredeutstyr
  • opplæring i egenkontroll
  • klarhet i feil og mangler ved spredeutstyret
  • hjelp til oppretting av feil og mangler
  • dokumentasjon som viser at spredeutstyret oppfyller gjeldende krav

Informasjonsfolder om funksjonstesting av sprederustyr for plantevernmidler 

Funksjonstesten skal utføres av testere som er godkjente av Mattilsynet. Testutstyret er samlet på en mobil enhet, og testeren kan derfor komme hjem til den enkelte bruker/eier. De som skal teste sprøytene sine kan ta kontakt med et maskinfirma, landbruksrådgivingen eller private aktører som utfører funksjonstest. Oversikt over funksjonstestere finnes på Mattilsynets nettsider.

Åkersprøyter og tåkesprøyter

Det er satt tekniske krav til funksjonstest av åkersprøyter og tåkesprøyter. Disse kravene finnes i forskrift om plantevernmidler, vedlegg 1.

I tillegg til funksjonstest minst hvert tredje år bør spredeutstyret kontrolleres av eier/bruker før hver sesong. Det er utarbeidet sjekklister for egenkontroll av åker- og tåkesprøyter som kan være til hjelp. Sjekklistene kan lastes ned her:

Digital sjekkliste åkersprøyte

Sjekkliste tåkesprøyte (utskriftsversjon)

Sjekkliste åkersprøyte (utskriftsversjon) 

Annet spredeutstyr

Spredebommen som brukes ved sprøyting i jordbær har samme krav som spredebom til bruk i åkerkulturer (åkersprøyte). Det betyr at kravene til trykktap, væskefordeling, dyser (inkl. dryppvern) og bom er de samme som for åkersprøyte. I tillegg er det krav om at dyser i samme posisjon på hver bøyle skal være like på jordbærbommen. For funksjonstesting av sprøyta for øvrig (armatur, tank osv.) vises det til krav til åkersprøyter. Jordbærbommen testes som en del av åkersprøyta, og skal testes samtidig som resten av sprøyta.

Fabrikknytt utstyr

Fabrikknytt utstyr skal oppfylle kravene og gis et registreringsmerke ved første gangs salg. Utstyret skal så funksjonstestes innen tre år fra salgsmåned.

Fant du det du lette etter?