Faktaartikkel

Informasjon til funksjonstestere av spredeustyr for plantevernmidler

Publisert 30.11.2012     Sist endret 17.07.2020

Funksjonstesten skal utføres av personell autorisert av Mattilsynet. Ved funksjonstesting skal sentrale og viktige egenskaper ved spredeutstyret testes, samtidig som bruker skal få opplæring i egenkontroll, innstilling og bruk av eget spredeutstyr. Testen skal sikre at spredeutstyret oppfyller gjeldende tekniske krav.

Generelt

Kravene til spredeutstyr er gitt i vedlegg I til forskrift om plantevernmidler. Kravene i ny forskrift er mindre spesifikke sammenlignet med gammel forskrift. Det er nylig vedtatt en serie ISO-standarder som omhandler funksjonstesting av spredeutstyr (ISO 16122 - 1 til 4), og disse viser en måte å oppfylle regelverket på. Disse er foreløpig kun på engelsk. Blant annet derfor har Mattilsynet besluttet at funksjonstestere som en overgangsordning skal benytte gammel instruks med noen unntak. Informasjon om dette er sendt ut til alle testere. Det må tas hensyn til de endrede kravene når testprotokollen fylles ut.

Testerinstrukser

Det er utarbeidet testerinstrukser for funksjonstesting av åkersprøyte og jordbærbom. Formålet med instruksene er å tilrettelegge for enhetlig funksjonstesting og opplæring, samt presisere de tekniske kravene der det er nødvendig, slik at testen kan utføres effektivt og rasjonelt med god kvalitet. Funksjonstesting og veiledning skal bidra til å redusere helse- og miljørisikoen ved bruk av plantevernmidler. Testerinstrukser kan lastes ned nederst på siden.

Testprotokoller

Mattilsynet fører register over funksjonstestet spredeutstyr. For å holde registeret oppdatert er vi avhengig av at funksjonstesterne sender inn testprotokoller. Testprotokollene må utfylles i sin helhet. Eier/bruker skal skrive under på protokollen, og det må være krysset av på skjemaet om sprøyta oppfyller kravene eller ei.

Digitale testprotokoller og gjennomslagsblokker kan fås ved henvendelse til Mattilsynet. Papirversjoner kan lastes ned nederst på siden.

Les også Hvor skal jeg sende inn testprotokollene?

Spesialutstyr til bruk i jordbær

Mattilsynet har i samarbeid med Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) utarbeidet materiell for funksjonstesting av spesialutstyr i jordbær. Det er utarbeidet sjekkliste, instruks og testprotokoll, samt et opplæringsmateriell for funksjonstesteren.

Det er foreslått at spredebom som brukes i jordbær skal ha samme krav som spredebom til bruk i åkerkulturer (åkersprøyte). Det betyr at kravene til trykktap, væskefordeling, dyser (inkl. dryppvern) og bom vil være de samme som for åkersprøyte. I tillegg vil det bli krav om at dyser i samme posisjon på hver bøyle skal være like på jordbærbommen. For funksjonstesting av sprøyta for øvrig (armatur, tank osv.) vises det til krav til åkersprøyter. Jordbærbommen testes som en del av åkersprøyta, og skal testes samtidig som resten av sprøyta.

Tilleggshefter

Det er utarbeidet tilleggshefter med mer informasjon om spredeutstyr for plantevernmidler til bruk i veksthus, frukthager, grøntanlegg, skog og langs jernbanespor. Heftene kan lastes ned her: Kursmateriell til autorisasjonskurs

Publikasjoner

Åkersprøyter


Tåkesprøyter


Spesialutstyr i jordbær

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Kontaktinformasjon

Marit Lilleby Kvarme, rådgiver, seksjon planter hovedkontoret, tlf. 22 77 86 48.


Spørsmål og svar

Kontaktinformasjon

Marit Lilleby Kvarme, rådgiver, seksjon planter hovedkontoret, tlf. 22 77 86 48.