Faktaartikkel

Informasjon til importører av spredeutstyr for plantevernmidler

Publisert 30.11.2012     Sist endret 04.05.2021

Fabrikknytt spredeutstyr for plantevernmidler skal oppfylle kravene i regelverket og gis et registreringsmerke ved første gangs salg. Det er importørenes oppgave å påse at dette blir fulgt.

Krav til fabrikknytt spredeutstyr

Fabrikknytt spredeutstyr for plantevernmidler skal oppfylle gjeldende regelverkskrav. Oppgaven med å påse at spredeutstyret oppfyller disse kravene er tillagt importørene. Spredeutstyr som oppfyller regelverkskravene skal påføres et registreringsmerke ved første gangs salg. Utstyret må deretter funksjonstestes innen tre år fra salgsmåned. Registreringsmerker kan fås ved å kontakte Mattilsynet.

Tekniske krav til spredeutstyr for plantevernmidler er nærmere beskrevet i maskinforskriften som gjennomfører et regelverk om miljøkrav til spredeutstyr (direktiv 2009/127/EF). Spredeutstyr som tilfredsstiller harmoniserte ISO-standarder anses å oppfylle disse kravene, herunder blant annet:

NS-EN-ISO 16119-1:2013 Jordbruks- og skogbruksmaskiner - Miljøkrav og prøving for spredere - Del 1: Generelt

NS-EN-ISO 16119-2:2013 Jordbruks- og skogbruksmaskiner - Miljøkrav og prøving for spredere - Del 2: Horisontale bomspredere

NS-EN-ISO 16119-3:2013 Jordbruks- og skogbruksmaskiner - Miljøkrav og prøving for spredere - Del 3: Spredere for busker og trær

NS-EN-ISO 16119-4:2013 Jordbruks- og skogbruksmaskiner - Miljøkrav til spredere - Del 4: Faste og delvis bevegelige spredere

Følgende standarder kan også i noen tilfeller være relevante:

NS-EN 15695-1:2017 Landbrukstraktorer og selvgående sprøyter - Beskyttelse av operatør (sjåfør) mot farlige stoffer - Del 1: Klassifisering av førerhus, krav og prøvingsmetoder

NS-EN 15695-2:2017 Landbrukstraktorer og selvgående sprøyter - Beskyttelse av operatør (sjåfør) mot farlige stoffer - Del 2: Filtre, krav og prøvingsmetoder

Innrapportering om salg av spredeutstyr for plantevernmidler

Opplysninger om solgte sprøyter blir registrert i Mattilsynets datasystemer på bakgrunn av innrapportert informasjon. Oppgaven med innrapportering er tillagt importører av spredeutstyr. Det skal innrapporteres minst en gang per år, evt. oftere ved behov. Ved innrapportering kan skjemaet ‘Innrapportering – salg av nye sprøyter’ benyttes. Det er også mulig å benytte rapporteringsskjemaer utarbeidet av egen virksomhet, men det er da viktig at tilsvarende opplysninger som på Mattilsynets skjema blir innrapportert.

Innrapporteringsskjemaer sendes til:
Mattilsynet
Seksjon planter innsatsvarer
Postboks 59
1401 Ski

Mail: testprotokoll@mattilsynet.no

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

testprotokoll@mattilsynet.no


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

testprotokoll@mattilsynet.no