Informasjon til importører av spredeutstyr for plantevernmidler

Publisert 30.11.2012     Sist endret 10.01.2013

Fabrikknytt spredeutstyr for plantevernmidler skal oppfylle kravene i regelverket og gis et registreringsmerke ved første gangs salg. Det er importørenes oppgave å påse at dette blir fulgt.

Krav til fabrikknytt spredeutstyr

Fabrikknytt spredeutstyr for plantevernmidler skal oppfylle kravene i forskrift om plantevernmidler. Oppgaven med å påse at spredeutstyr oppfyller kravene er tillagt importørene da praksis er at dette blir kontrollert i produksjonslandet. Spredeutstyr som oppfyller regelverkskravene skal påføres et registreringsmerke ved første gangs salg. Utstyret må deretter funksjonstestes innen 5 år fra salgsmåned. Registreringsmerker kan fås ved å kontakte Mattilsynet.

Tekniske krav til åker- og tåkesprøyter er nærmere beskrevet i forskrift om plantevernmidler, vedlegg 1. Kravene er harmonisert med EN13790-1 og EN13790-2 (2003). I tillegg er det gitt nasjonale miljøkrav.

Innrapportering om salg av spredeutstyr for plantevernmidler

Opplysninger om solgte sprøyter blir registrert i Mattilsynets datasystemer på bakgrunn av innrapportert informasjon. Oppgaven med innrapportering er tillagt importører av spredeutstyr. Det skal innrapporteres minst en gang per år, evt. oftere ved behov. Ved innrapportering kan skjemaet ‘Innrapportering – salg av nye sprøyter’ benyttes. Det er også mulig å benytte rapporteringsskjemaer utarbeidet av egen virksomhet, men det er da viktig at tilsvarende opplysninger som på Mattilsynets skjema blir innrapportert.

Innrapporteringsskjemaer sendes til:
Mattilsynet
Seksjon planter og vegetabilsk mat
Postboks 3
1431 Ås

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Marit Lilleby Kvarme, rådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 78.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Marit Lilleby Kvarme, rådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 78.