Kurs for funksjonstestere av spredeutstyr

Publisert 11.04.2014     Sist endret 17.07.2020

Funksjonstesting av spredeutstyr skal utføres av testere autorisert av Mattilsynet. Autorisasjon gis etter fullført kurs og godkjent eksamen.

Testerbevis utstedt til og med 2015 må fornyes hvert 5. år. Testerbevis utstedt fra og med 2016 er gyldige i 6 år fra bestått eksamen.

Kurs for funksjonstestere av åkersprøyter

På grunn av koronautbruddet ble kurset våren 2020 avlyst. Ny kursdato for nye funksjonstestere er 23.-24. september 2020. Påmeldingsfristen er 1. september.

For å redusere deltagerantallet per kurs vil det bli arrangert et eget kurs november 2020 (anslagsvis i uke 45) for funksjonstestere som skal fornye godkjenningen sin. Mer informasjon om dette kurset vil komme på et senere tidspunkt.

Mattilsynet arrangerer årlig kurs for funksjonstestere av åkersprøyter og annet spredeutstyr med horisontale bommer. Det arrangeres kurs både for nye funksjonstestere og for de som skal fornye godkjenningen sin. Nye funksjonstestere må i tillegg gjennomføre en praktisk opplæring.

Kurs for funksjonstestere av tåkesprøyter

Mattilsynet arrangerer kurs for funksjontestere av tåkesprøyter våren 2021. Ta kontakt med Mattilsynet, testprotokoll@mattilsynet.no hvis du er interesser i å delta.

Praktisk opplæring for nye funksjonstestere

Nye funksjonstestere må gjennomføre praktisk opplæring sammen med en allerede godkjent funksjonstester. Funksjonstesterkurset vil gi et større utbytte dersom den praktiske opplæringen er utført på forhånd. Skjemaet nedenfor skal benyttes som dokumentasjon på gjennomført praksis.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marit Lilleby Kvarme, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret. Telefon: 22 77 86 48, e-post: testprotokoll@mattilsynet.no


Kontaktinformasjon

Marit Lilleby Kvarme, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret. Telefon: 22 77 86 48, e-post: testprotokoll@mattilsynet.no