Gnagermidler

Publisert 21.08.2018     Sist endret 24.03.2020

Gnagermidler til bekjempelse av rotter og mus (gnagere) i og rundt bygninger som industrilokaler eller gårder er biocider. Godkjenningen av biocidprodukter skiller mellom produkter til private brukere og midler til profesjonelle brukere. De fleste midler til profesjonelle brukere krever at du må være godkjent skadedyrbekjemper. Fra 15. oktober 2018 er det åpnet opp for at også eiere og leiere av landbrukseiendom kan bruke noen av de profesjonelle gangermidlene til bekjempelse på egen eller leid  landbrukseiendom, dersom de har et tilleggskurs i gnagerbekjempelse i tillegg til gyldig autorisasjonsbevis for plantevernmidler. Preparatene  som er tillatt å bruke for de med tilleggsautorisasjonen i gnagerbekjempelse har følgende tekst på etiketten: "Kun for godkjente skadedyrbekjempere og andre personer med særskilt autorisasjon". Se oversikt over hvilke preparat det gjelder hos Miljødirektoratet: Lister som viser biocidprodukter godkjent i Norge etter biocidforskriften

Gnagermidler til å beskytte planter/avlinger er plantevernmidler, og per i dag er ingen gnagermidler søkt godkjent som plantevernmiddel. Det betyr at selv om du har denne tilleggsautorisasjonen kan du for eksempel ikke bruke gnagermidler med det formål å bekjempe vånd som ødelegger gressmark, mus som spiser grønnsaker på jordet eller rotter og mus som spiser av såfrø på låven.

Vi anbefaler å ta kontakt med statsforvalteren eller kommunen for å få oversikt over kurs nær deg. Mattilsynet har ikke oversikt over når det holdes kurs for tilleggsautorisasjonen.

Forskrift om skadedyrbekjempelse gir bestemmelser om bruk av gnagermidler som for eksempel om krav til protokoll, nabovarsel og substitusjon (integrert bekjempelse).

Forskrift om biocider (Biocidforskriften) gir bestemmelser om hvilke preparat som kan brukes til gnagerbekjempelse i landbruket.

Forskrift om plantevernmidler gir bestemmelser om tilleggskurs i gnagerbekjempelse og utstedelse og trekking av tilleggsbevis for gnagermidler.

Instruks til kommune og statsforvalter om utøvelse av delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften om oppgavene statsforvalteren og kommune har i forbindelse med tilleggskurset, kursholdere, autorisasjonsbasen og tilleggsbevis.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00