Forskrifter

Publisert 21.08.2018     Sist endret 24.03.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om skadedyrbekjempelse 01.01.2001 1406
Forskrift om plantevernmidler 06.05.2015 455

Regelverk og veiledning