Spørsmål og svar

Hva er betyr substitusjonsprinsippet for valg av bekjempelsesmetode for rotter og mus?

Publisert 15.10.2018     Sist endret 15.10.2018

Substitusjonsprinsippet (§3-2 i forskrift om skadedyrbekjempelse) sier: "Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat".

Dette inkluderer regelen om at gnagermidler aldri skal benyttes til å forebygge mot gnagere. F.eks. er det ikke tillatt å plassere gift i åtestasjoner mot rotter uten at rotter faktisk er observert. Det er heller ikke tillatt å utplassere kjemiske bekjempningsmidler slik at barn enkelt kan komme i kontakt med disse. Substitusjonsprisnippet kan sammenlignes med plikten til integrert plantevern etter plantevernmiddelforskriften.

Fant du det du lette etter?