Spørsmål og svar

Hvem kan få tilleggsbevis for gnagermidler?

Publisert 22.08.2019     Sist endret 03.03.2021

Tilleggsbevis for gnagermidler kan gis til personer som har gjennomgått obligatorisk kurs og bestått eksamen. I tillegg er det et krav at du må eie eller leie en landbrukseiendom samt ha gyldig plantevernmiddelautorisasjon.

Tilleggsbevis for gnagermidler utstedes ikke til ansatte på landbrukseiendommer. Barn/ektefeller/samboer/kårfolk er i utgangspunktet heller ikke berettiget et tilleggsbevis med mindre de eier/leier deler av gården. Dette er en politisk beslutning. I begrepet «eier/leier en landbrukseiendom» tolkes imidlertid inn ektefeller til de som eier/leier gården dersom det er særeie på gården, men hvor det i praksis er ektefellen som driver den. Det vil kunne være tilsvarende situasjon ved samboerskap.

Dispensasjon gis kun i særskilte tilfeller. Mattilsynet har uansett ikke anledning til å gi dispensasjon til ansatte i park, grøntanlegg, renovasjon og lignende.

Dersom du er i tvil om du er berettiget autorisasjon anbefaler Mattilsynet at du tar kontakt med landbrukskontoret i din kommune for å avklare dette før du melder deg på et gnagermiddelkurs. I kurset blir det lagt vekt på alternativ bekjempelse, det vil dermed være nyttig å delta på kurset selv om du ikke oppfyller kravene til å få et tilleggsbevis.

Fant du det du lette etter?