Spørsmål og svar

Hvorfor må jeg ta et tilleggskurs for å bruke gnagermidler på min egen gård?

Publisert 15.10.2018     Sist endret 26.10.2018

Dersom du benytter preparater som alle og enhver kan kjøpe og bruke, er det ikke nødvendig med tilleggskurs for gnagermidler. Vil du bruke preparatene som krever særskilt autorisasjon må du ta et tilleggskurs for å tilegne deg nødvendig kompetanse

Gnagermidler (rodenticider) er kraftige gifter med lang nedbrytningstid, og de utgjør en risiko for både dyr og mennesker. Det registreres årlig dødsfall hos blant annet hunder etter inntak av rottegift, og Giftinformasjonen melder om mellom 50 og 150 henvendelser årlig der mennesker (spesielt barn) har fått i seg slike gifter.

Det er dessuten funnet høye nivåer av disse gnagermidlene i ville dyr (bl.a. kongeørn og hubro), og bruk i landbruket kan utgjøre en risiko for at gift kommer ut i naturen. Det er derfor svært viktig å sørge for at de som skal bruke gnagermidlene på landbrukseiendom har nødvendig kompetanse. I kurset blir det også lagt vekt på alternativ bekjempelse, slik at Substitusjonsprisnippet i skadedyrbekjempelseforskriften kan følges.

Fant du det du lette etter?