Godkjenning av plantevernmidler


Publisert 01.06.2012 | Sist endret 08.11.2017

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge. Det settes strenge krav til midler som skal godkjennes, spesielt med tanke på uheldige effekter for helse og miljø.

For at et plantevernmiddel skal godkjennes, må det ha tilfredsstillende agronomisk virkning, ikke ha uakseptable skadevirkninger overfor mennesker, husdyr, dyre- og planteliv eller det biologiske mangfoldet og miljøet for øvrig. Plantevernmiddelet må i tillegg være like egnet eller bedre egnet enn godkjente plantevernmidler.

Hvordan søke godkjenning om plantevernmidler i Norge?

Den 1. juni 2015 fikk Norge ny forskrift om plantevernmidler. Den nye forskriften tar inn EUs regelverk på plantevernmidler, og dette medfører endrede regler både for bruk og godkjenning av plantevernmidler.

Les mer om hvordan du søker godkjenning etter det nye regelverket. Foreløpig er denne informasjonen på engelsk, men de norske nettsidene er under arbeid.

Hvis din søknad om godkjenning av plantevernmidler ble sendt før 1. juni 2015, vil den behandles etter det gamle norske regelverket.

Mer om godkjenning av plantevernmidler

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon nasjonale godkjenninger, regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold (Ås)

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Godkjente produkter og virksomheter

Risikovurderinger

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev