Godkjenning av plantevernmidler

Publisert 01.06.2012     Sist endret 10.04.2019

Sidene er under arbeid.

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge.

Det settes strenge krav til plantevernmidler som skal godkjennes. Godkjente plantevernmidler skal ikke skade helse eller miljø. I tillegg skal det ha effekt mot skadegjørerne uten å skade kulturen. Mattilsynet kan sette spesielle bruksbetingelser for at dette skal oppnås. Derfor må etiketten alltid leses før bruk.

Skal du søke om godkjenning av et plantevernmiddel?
Les mer om ulike søknadstyper og hvordan du søker her 


Hvis din søknad om godkjenning av plantevernmidler ble sendt før 1. juni 2015, vil den behandles etter det gamle norske regelverket.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon nasjonale godkjenninger, regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold (Ås)