Godkjenning av plantevernmidler

Publisert 01.06.2012     Sist endret 20.11.2020

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge.

Det settes strenge krav til plantevernmidler som skal godkjennes. Godkjente plantevernmidler skal ikke skade helse eller miljø. I tillegg skal det ha effekt mot skadegjørerne uten å skade kulturen. Mattilsynet kan sette spesielle bruksbetingelser for at dette skal oppnås. Derfor må etiketten alltid leses før bruk.

Skal du søke om godkjenning av et plantevernmiddel?

Les mer om ulike søknadstyper og hvordan du søker her


Hvis din søknad om godkjenning av et plantevernmiddel ble sendt før 1. juni 2015, vil den behandles etter det gamle norske regelverket.

Tilbaketrekking av godkjenning

Både Mattilsynet eller godkjenningsinnehaveren kan trekke en godkjenning av et plantevernmiddel. Når godkjenningen av et plantevernmiddel blir trukket eller endret, kan Mattilsynet innvilge en avviklingsperiode.

Her kan du lese mer om tilbaketrekking av en godkjenning og avviklingsperioder.

Skal du søke om etikettendring i forbindelse med nye regler for avdriftsreduksjon?

Les mer i veilederen vår, «An applicant’s guide to reduction of non-spray buffer zones for plant protection products».

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon nasjonale godkjenninger, regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold (Ås)

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Plantevernmidler Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer