Godkjenning av plantevernmidler

Publisert 01.06.2012     Sist endret 07.09.2023

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge.

Det settes strenge krav til plantevernmidler som skal godkjennes. Godkjente plantevernmidler skal ikke skade helse eller miljø. I tillegg skal det ha effekt mot skadegjørerne uten å skade kulturen. Mattilsynet kan sette spesielle bruksbetingelser for at dette skal oppnås. Derfor må etiketten alltid leses før bruk.

Skal du søke om godkjenning av et plantevernmiddel?

Les mer om ulike søknadstyper og hvordan du søker her


Hvis din søknad om godkjenning av et plantevernmiddel ble sendt før 1. juni 2015, vil den behandles etter det gamle norske regelverket.

Du kan også lese mer om tilbaketrekking av en godkjenning og avviklingsperioder.

Høring

Forslag om økt kompetansekrav for plantevernmidler som er gasser

Send oss innspill innen: 16.10.2023

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon nasjonale godkjenninger, regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold (Ås)