Avviklingsperioder (utfasing)

Publisert 05.11.2019     Sist endret 21.11.2022

Hvis et plantevernmiddel mister sin godkjenning eller hvis godkjenninga blir endret, kan Mattilsynet innvilge en avviklingsperiode for disponering, lagring, markedsføring og bruk av eksisterende lagre. Dette gjelder også hvis godkjenningen av plantevernmiddelets aktive stoff trekkes.

Avviklingsperioder ved endringer av en godkjenning

Hvis godkjenninga til et plantevernmiddel blir endret, kan Mattilsynet tildele et nytt registreringsnummer til den nye godkjenninga. Godkjenninga med det gamle registreringsnummeret blir avviklet.

Avviklingsperioden for godkjenningen med det gamle registreringsnummeret skal være begrenset og ikke være lengre enn seks måneder for salg og distribusjon, og ytterligere ett år for disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre.

Eksempler på endringer hvor preparater med gammelt registreringsnummer får en begrenset avviklingsperiode:

  • Etter fornyet godkjenning av et plantevernmiddel
  • Ved endring av merkesetninger, der det blir strengere merking
  • Ved endring av bruksområde og virkeområde, der det blir innskrenking av godkjenningen
  • Ved endring av bruksbetingelsene for preparat, der det blir strengere betingelser

Endringer som ikke krever avviklingsperioder

Enkelte endringer krever ikke avviklingsperioder. Etter en slik endring vil det ikke være tillatt å produsere den gamle etiketten lengre, men det vil være tillatt å selge ut plantevernmidler med gammel etikett som finnes på eksisterende lagre så lenge den nye etiketten gjelder.

Eksempler på endringer som ikke krever avviklingsperioder:

  • Endring av bruksområde og virkeområde, der det blir utvidelse av godkjenninga og gammel godkjenning fortsatt dekkes av den nye godkjenninga
  • Endring av bruksbetingelsene for et preparat, der det blir mildere betingelser som fortsatt dekkes av den nye godkjenninga
  • Endring av navn på godkjent preparat
  • Endring av godkjenningsinnehaveren for preparatet (overføring av produktet fra et firma til et annet)
  • Ved endring av merkesetninger, der det blir mildere merking

Avviklingsperioder ved tilbaketrekking av en godkjenning

Når et plantevernmiddel mister sin godkjenning eller hvor det ikke blir søkt om fornyet godkjenning, skal avviklingsperioden for et plantevernmiddel være begrenset og ikke lengre enn seks måneder for salg og distribusjon, og ytterligere ett år for disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre.

I enkelte tilfeller kan avviklingsperioden også være kortere, eller det kan være at plantevernmiddelet trekkes umiddelbart. Dette kan skje ved overhengende fare for miljøet eller menneskers eller dyrs helse. 

Hvis et plantevernmiddel mister sin godkjenning, informerer Mattilsynet om avviklingsperioden i et vedtak til godkjenningsinnehaveren. Deretter skal godkjenningsinnehaver informere videre ledd i salgskjeden om endringen.

Her kan du finne en oversikt over plantevernmidler som er i en avviklingsperiode, men som fortsatt kan brukes og preparater med gammel etikett som er tillatt solgt og brukt i en avviklingsperiode.

Aktive stoffer som har mistet sin godkjenning i EU

Av og til mister aktive stoffer sin godkjenning i EU. Siden Norge har innført EU-regelverk på plantevernmidler gjennom EØS-avtalen, gjelder også dette for Norge. Likevel må Mattilsynet også gjøre nasjonale vedtak for avvikling av plantevernmidlene som inneholder det aktuelle aktive stoffet. Hvis EU-kommisjonen definerer en avviklingsperiode felles for hele EU følger Norge som regel samme avviklingsperiode.

EU-kommisjonen publiserer informasjon om tilbaketrekkinger i Den europeiske unions tidende (Official Journal of the European Union).

Fant du det du lette etter?