Faktaartikkel

Beregning og innkreving av miljøavgift

Publisert 01.11.2019     Sist endret 28.04.2021
plantevernmiddelets risikonivå
Foto: Mattilsynet

Produsenter og importører av plantevernmidler skal betale miljøavgift for plantevernmidler. Importøren betaler miljøavgiften basert på importert mengde plantevernmidler.

Beregning av miljøavgift for plantevernmidler til profesjonell bruk

For plantevernmidler til profesjonell bruk beregnes miljøavgiften basert på plantevernmiddelets helse- og miljøegenskaper. Plantevernmidler med høyere risiko for helse og miljø får dermed høyere avgift.

Miljøavgiften beregnes som følger:

Avgift per kilo eller liter = Basisavgift x faktor x (1000 / normert arealdose)

Basisavgiften fastsettes av regjeringa og er lik for alle plantevernmidler: 2,50 kroner per dekar (i 2019). 1 dekar (daa) = 0,1 hektar (ha).

Normert arealdose (NAD) ) er maksdose per behandling i gram eller milliliter per dekar for plantevernmiddelets hovedkultur.

Faktoren er basert på plantevernmiddelets risikonivå etter tabellen på toppen av artikkelen.

Beregning av miljøavgift for hobbypreparater

Hobbypreparater havner alltid i én av to avgiftsklasser:

  • Avgiftsklasse 6: Hobbypreparater som må utblandes
  • Avgiftsklasse 7: Hobbypreparater som er klar til bruk

Innkreving av miljøavgift

Alle foretak som importerer plantevernmidler skal være registrert hos Mattilsynet. Miljøavgiften innrapporteres to ganger årlig, en for 1. til 3. kvartal og en for 4. kvartal. Importørene får tilsendt informasjon om hvordan innrapporteringen skjer i forkant av hver innrapportering.

Les mer om importører og forhandlere av plantevernmidler

Les mer

Fant du det du lette etter?