Faktaartikkel

Gebyrer for å vurdere godkjenning av plantevernmidler

Publisert 15.04.2019     Sist endret 18.12.2019

Når du søker om godkjenning av plantevernmidler, vil du få et gebyr i etterkant av Mattilsynets vurdering.

Gebyret skal svare til kostnadene for arbeidet vi har gjort i vurderingen.

Når Mattilsynet er sonerapportør (zRMS) for en vurdering, vil vi fakturere halve gebyret når vi har kommet halvveis i vurderinga. Dette vil gjelde fra nye søknader vi mottar etter 1. november 2019. 

Du finner gebyrsatsene i Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet. Gebyrsatsene prisjusteres årlig.

Fant du det du lette etter?