Hvordan er søknadsprosessen for plantevernmidler?

Publisert 10.04.2019     Sist endret 28.11.2019

Søknader om godkjenning av plantevernmidler reguleres av EU-regelverk for plantevernmidler. Dette regelverket er innført i Norge gjennom EØS-avtalen. Som EØS-land, anses Norge som «medlemsstat» etter EU-regelverket for plantevernmidler.

Her finner du informasjon om hvem som kan søke, når du søker, og hvor du sender søknaden.

Hvem kan søke?

Hvem som kan søke avhenger av søknadstype:

  • Nye plantevernmidler, bruksutvidelser endringer av godkjenninger og fornyet godkjenning.

For godkjenning av nye plantevernmidler, endring av en godkjenning eller fornyelse av en godkjenning av eksisterende plantevernmidler, er det de som skal markedsføre plantevernmiddelet som søker om godkjenning.

Les mer om godkjenning av et nytt plantevernmiddel

Les mer om endring av godkjenninger.

Les mer om fornyelse av godkjenning.

  • Gjensidig anerkjennelse

Innehaveren av en godkjenning av et plantevernmiddel i et annet land kan søke om gjensidig anerkjennelse av den gitte godkjenninga i Norge.

Landbruksorganisasjoner og offisielle eller vitenskapelige organer innen landbruksvirksomhet kan også søke, på nærmere bestemte vilkår.

Les mer om gjensidig anerkjennelse.

  • Minor use (utvidelse av godkjenninger for mindre bruksområder)

Disse kan søke om minor use-utvidelser:

  • Godkjenningsinnehaver
  • Offisielle eller vitenskapelige organer innen landbruksvirksomhet
  • Landbruksorganisasjoner
  • Yrkesbrukere

    Les mer om minor use her.

Når skal du søke?

Du kan søke om godkjenning av et nytt plantevernmiddel så lenge aktivstoffet i plantevernmiddelet er godkjent i EU. Du finner informasjon om hvilke aktivstoffer som er godkjente i EU sin pesticides database.

Når et aktivt stoff får fornyet godkjenning i EU, må du søke om fornyet godkjenning av plantevernmiddelet som inneholder det aktive stoffet innen tre måneder.

Hvor skal du søke?

Søknader om nye plantevernmidler, bruksendringer og fornyet godkjenning skal søkes som sonevurderinger. EU er delt opp i tre soner, og Norge er i den nordre sonen sammen med Danmark, Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Island. Sonevurdering innebærer at et av landene i sonen tar rollen som sonerapportør og gjør hoveddelen av vurderingen. Deretter fatter de andre medlemsstatene hvor plantevernmiddelet er søkt nasjonale vedtak basert på vurderingen til sonerapportøren. Du skal sende søknaden til alle de berørte landene og sonerapportøren samtidig.

Beisemidler og plantevernmidler som skal brukes i veksthus

Søknader om godkjenning av beisemidler og plantevernmidler til bruk i veksthus behandles felles for hele EU (intersonen). Du skal sende søknaden til alle de berørte landene og den intersonale sonerapportøren samtidig.

Les mer:

Hvordan søke godkjenning av plantevernmidler?

Internasjonalt samarbeid på plantevernmiddelområdet 

Fant du det du lette etter?