Spørsmål og svar

Hvordan fases produktene Reglone og Retro ut i Norge?

Publisert 30.01.2019     Sist endret 30.01.2019

EU-kommisjonen vedtok den 12. oktober 2018 å forby all bruk av virkestoffet dikvat-dibromid.

Norge har gjennom EØS-avtalen implementert EUs regelverk for plantevernmidler, og forbudet gjelder dermed også for Norge. På det norske markedet finnes dikvat-dibromid i produktene Reglone og Retro. Produktene brukes til nedvisning av grønnmasse, blant annet i potet.

Godkjenningen for produktene trekkes fra og med 4. mai 2019. I henhold til bestemmelsen i artikkel 3 i forordning (EF) 2018/1043, innvilger Mattilsynet en redusert utfasingsperiode for Reglone og Retro. Produktene kan importeres og selges frem til og med 4. november 2019, og videre lagres og brukes frem til og med 4. februar 2020.

Les EUs vedtak for forbudet av dikvat-dibromid

Fant du det du lette etter?