Hvordan søke godkjenning av plantevernmidler?

Publisert 12.03.2019     Sist endret 30.11.2020

Hvordan er søknadsprosessen for plantevernmidler?

Hvem som kan søke, når og hvilke land du søker i avhenger av søknadstype. Les mer om hvem som kan søke, når og hvor du søker her.

Søknadstyper

Du kan lese mer om hvordan du går frem for forskjellige søknadstyper her:

Veiledere

Her finner du oversikt over veiledere som brukes i forbindelse med godkjenning av plantevernmidler.

Nasjonale krav

Norge har flere nasjonale særkrav som skal sikre trygg bruk av plantevernmidler i et norsk klima og miljø.

Les mer om nasjonale krav på miljø.

Gebyrer

Mattilsynet tar gebyrer for å vurdere søknaden din Her finner du informasjon om gebyrer

Krav til godkjenningsinnehaver og importør etter vedtaket

Godkjenningsinnehaver og importør har forskjellige plikter etter at et plantevernmiddel er godkjent. Her finner du informasjon om kravene til godkjenning.

Endring av en godkjenning

Både godkjenningsinnehaver og Mattilsynet kan endre en godkjenning. Det kan være endringer i bruksbetingelser og bruksområder, eller administrative endringer.

Les mer om endring av godkjenning av et plantevernmiddel.

Tilbaketrekking av en godkjenning

Både Mattilsynet eller godkjenningsinnehaveren kan trekke en godkjenning av et plantevernmiddel. Les mer om tilbaketrekking av godkjenning.

Avviklingsperiode (utfasing)

Når godkjenningen av et plantevernmiddel blir trukket eller endret, kan Mattilsynet innvilge en avviklingsperiode.

Les mer om avviklingsperiode (utfasing). 

Vern av opplysninger (databeskyttelse)

Et firma som søker om å få godkjent et plantevernmiddel kan samtidig søke om vern av opplysninger fra forsøks- og undersøkelsesrapporter som brukes i vurderinga. Les mer om vern av opplysninger.

Import og omsetning av beiset såvare

For å importere og omsette beiset (plantevernmiddelbehandlet) frø i Norge må plantevernmiddelet brukt til beising være godkjent i minst ett av land i EU.

Les mer om import og omsetning av beiset såvare.

Klassifisering, merking og emballering

Alle plantevernmidler som markedsføres på det norske markedet må være klassifisert, merket og emballert etter forskrift om klassifisering, merking og emballering (CLP-forskriften) og forskrift om plantevernmidler (FOR-2015-05-06-455) med vedlegg. Dette gjelder både nye og eksisterende midler.

Fra 1. januar 2021 skal UFI-koder stå på etiketten til plantevernmidler. Les mer her.

Veileder for utforming av plantevernmiddeletiketter

Når du søker om godkjenning av et plantevernmiddel må du legge ved utkast til norsk etikett.

Mattilsynet jobber med å utvikle en veileder for utforming av plantevernmiddeletiketter. Når veilederen er ferdig, vil den bli publisert her.

Fant du det du lette etter?