Spørsmål og svar

Hvordan vil EUs forbud mot utendørs bruk av neonikotinoider påvirke bruk i Norge?

Publisert 20.06.2018     Sist endret 25.02.2019

EU-kommisjonen vedtok den 30. mai 2018 å forby all utendørs bruk av neonikotinoidene imidakloprid, klotianidin og tiametoksam og kun tillate bruk i permanente veksthus. Forbudet innebærer også at frø beiset med disse neonikotinoidene kun vil være tillatt brukt i veksthus, og at både beisede frø og behandlede kulturer ikke kan flyttes ut av veksthuset i løpet av hele sin livssyklus. Bakgrunnen for utvidelsen av dette forbudet er at disse stoffene er systemiske slik at de tas opp og fordeles i plantene (bl.a. til pollen og nektar) og at de er ekstremt giftige for bier.

Norge har gjennom EØS-avtalen implementert EUs regelverk for plantevernmidler, og forbudet gjelder dermed også for Norge. Av de tre neonikotinoidene er per i dag kun imidakloprid godkjent i plantevernmidler på markedet i Norge.

Følgende vedtak er nå fattet:

 • Confidor WG 70 (reg. nr. 2012.20.14):
  Godkjenning i prydplanter trekkes, og plantevernmiddelet er dermed kun godkjent i tomat, agurk og paprika i veksthus.

  I tillegg merkes plantevernmiddelet nå som et spesialpreparat for veksthus. Les mer om spesialpreparater for veksthus.
   
  Confidor 70 med reg. nr. 2012.20.14 fases ut, med siste dato for salg, lagring og bruk 19. desember 2018. Ny etikett (for bruk i tomat, agurk og paprika) har reg. nr. 2018.64.

  I tillegg endres Norsk Gartnerforbunds off-label-godkjenning av Confidor WG 70 i salat til kun å gjelde salat som høstes i potte (ikke tillatt i salat som selges til forbruker i potte).
   
 • Merit Forest WG (reg.nr.: 2011.8):
  Godkjenningen er trukket. Siste dag for salg, lagring og bruk er 19. desember 2018.
   
 • Prestige FS 370 (reg. nr.: 2008.71.14):
  Godkjenningen er trukket. Siste dag for salg, lagring og bruk er 19. desember 2018.
   
 • Provado insekt-pin (reg. nr.: 2011.15):
  Godkjenningen er trukket. Siste dag for salg, lagring og bruk er 19. desember 2018.

Les mer informasjon om neonikotinoider på Europakommisjonens nettsider.

Fant du det du lette etter?