Nasjonale krav på miljø

Publisert 26.11.2019     Sist endret 11.05.2020

Norge har flere nasjonale særkrav som skal sikre trygg bruk av plantevernmidler i et norsk klima og miljø.

Du finner våre nasjonale krav i nordre sone sitt veiledningsdokument (veileder A1) i vår oversikt over veiledere.

Les mer om:

Utlekking til grunnvann (engelsk).

Vegeterte buffersoner for å beskytte vannmiljøet mot plantevernmidler 

Fant du det du lette etter?