Risikovurdering

Risikovurdering av nematoden Phasmarhabditis californica (strain P19D)

Publisert 06.07.2021     Sist endret 06.07.2021

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert utført en risikovurdering av risikovurderingen av Phasmarhabditis californica(strain P19D) og bakteriesymbionten Moraxella osloensis.

Hva undersøkte VKM:VKM har utført en risikovurdering av nematoden Phasmarhabditis californica (strain P19D) og bakteriesymbionten Moraxella osloensis. Dette innebærer en vurdering av utbredelse, potensiale for etablering og eventuelle negative effekter på norsk fauna , utfordringer med taksonomien og en vurdering av mulig helserisiko.
Hva er vurderingen:
  • Det fremgår av risikovurderingen at nematoden Phasmarhabditis californica (stamme P19D) aldri har blitt observert i Norge. Bakterien Moraxella osloensis finnes i Norge.
  • VKM regner det som sannsynlig at Phasmarhabditis californica kan spre seg utendørs i Norge ved eventuell bruk av Nemaslug 2.0 på friland. Bruk i veksthus og andre lukkede områder vil sannsynligvis ikke legge til rette for spredning til naturlige habitater i Norge forutsatt at restene håndteres riktig. Eventuelle negative effekter ved spredning og etablering kan ikke utelukkes, men det finnes begrenset informasjon om dette.
  • VKM finner ingen taksonomiske utfordringer relatert til vurderingen av Phasmarhabditis californica (stamme P19D). Stammeidentiteten til Moraxella osloensis er ukjent og beskrives av VKM som en stor svakhet. Mangelen gir en høy grad av usikkerhet angående patogenisitet, klimatoleranse, følsomhet overfor antibiotika m.m.
  • VKM har ikke funnet rapporter som beskriver skade på mennesker fra Phasmarhabditis californica. Moraxella osloensis kan smitte mennesker og andre pattedyr, og potensielt gi infeksjoner hos mennesker med immunsvikt. Risikoen for infeksjon kan trolig reduseres vesentlig ved bruk av verneklær og hensiktsmessig håndtering.
Hva gjør Mattilsynet videre:Mattilsynet vil benytte VKM sin risikovurdering i den videre behandlingen av søknad om godkjenning av preparatet Nemaslug 2.0 som inneholder Phasmarhabditis californica (strain P19D) og Moraxella osloensis.
Overleveringsdato:

01.07.2021

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner