Risikovurdering

Risikovurdering av rovbillen Atheta coriaria

Publisert 01.12.2020     Sist endret 02.12.2020

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) utført en risikovurdering av rovbillen Atheta coriaria.

Hva undersøkte VKM?VKM har utført en risikovurdering av rovbillen Atheta coriaria. Dette innebærer en vurdering av utbredelse, potensiale for etablering i norsk fauna, utfordringer med taksonomien og en vurdering av mulig helserisiko.
Hva er vurderingen?
  • Atheta coriaria ble ansett som etablerte i Norge i 1919 og har blitt observert gjentatte ganger fra Agder i sør til Trøndelag i Midt-Norge.
  • Temperaturtoleransen til A. coriaria er ikke studert i detalj, men den dokumenterte utbredelsen i sør- og midt Skandinavia tyder på at den overlever relativt lave vintertemperaturer og at den kan reprodusere i et norsk sommerklima. Arten overvintrer i bakken og voksne individer kan fly og dermed spre seg raskt.
  • Det er ingen store taksonomiske utfordringer relatert til vurderingen av A. coriaria.
  • VKM har ikke funnet rapporter som beskriver skade på mennesker fra A. coriaria. Athea-System kommer med ostemidd (Tyrophagus putrescentiae) som føde for A. coriaria. Som for andre midd kan T. putrescentiae utløse allergiske reaksjoner hos sensitive personer som håndterer produktet.
Hva gjør Mattilsynet videre?Mattilsynet vil benytte VKM sin risikovurdering i den videre behandlingen av søknad om godkjenning av rovbillen A. coriaria til bruk i bekjempelse av jordlevende larver av hærmygg (Bradysia paupera), vannfluer og trips (for eksempel Amerikansk blomstertrips (Frankliniella occidentallis) i veksthus, plasttunneler og andre innendørsbeplantninger for frukt- og grønnsakdyrking, prydplanter og krydderurter.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner