Risikovurdering

Risikovurdering av rovmidden Amblydromalus limonicus

Publisert 01.12.2020     Sist endret 02.12.2020

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) utført en risikovurdering av rovmidden Amblydromalus limonicus.

Hva undersøkte VKM?VKM har utført en risikovurdering av rovmidden Amblydromalus limonicus. Dette innebærer en vurdering av utbredelse, potensiale for etablering i norsk fauna, utfordringer med taksonomien og en vurdering av mulig helserisiko.
Hva er vurderingen?
  • Amblydromalus limonicus har aldri blitt observert i Norge. Den eneste dokumenterte ville forekomsten av arten i Europa er i nordøst Spania. Arten kan ikke gå i diapause under suboptimale forhold og det er derfor ikke grunn til å tro at den kan etablere seg under Norske forhold. VKM ser det derfor som lite sannsynlig at arten kan overleve og etablere seg i områder med kalde vintre og kjølige somre, forhold som kjennetegner store deler av Norge i dagens klima.
  • Temperaturforholdene begrenser hvilke områder hvor A. limonicus kan etablere seg i og arten er ikke registrert funnet i Norge. VKM anser det derfor anser VKM det som usannsynlig at A. limonicus vil klare å kunne etablere seg utendørs i Norge. Konklusjonen er usikker på grunn av mangel på detaljert informasjon om artens temperaturtoleranse. Risikoen for spredning fra drivhus anses som lav, fordi hverken vind eller andre biologiske vektorer vurderes som effektive spredningsveier til egnede områder utendørs. Artens opphav og utbredelse tyder dog på at den ikke kan overleve kalde vintre.
  • Det er ingen taksonomiske utfordringer relatert til vurderingen av A. limonicus.
  • VKM har ikke funnet rapporter som beskriver skade på mennesker fra A. limonicus. Midd kan utløse allergiske reaksjoner hos sensitive personer som håndterer plantemateriale med mye midd, og det er grunn til å tro at det også gjelder for A. limonicus
Hva gjør Mattilsynet videre?

Mattilsynet vil benytte VKM sin risikovurdering i den videre behandlingen av søknad om godkjenning av rovmidden Amblydromalus limonicus til å bekjempe Amerikansk blomstertrips (Frankliniella occidentalis), andre typer trips (for eksempel Nelliktrips (Thrips tabaci), spinnmidd og ulike typer mellus (Veksthusmellus, Jordbærmellus, Bomullsmellus).

Amblydromalus limonicus ønskes brukt i vekster, som for eksempel agurk, paprika jordbær og prydplanter. Produsenten anbefaler ikke bruk i tomatproduksjoner.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner