Risikovurdering

Risikovurdering av rovmidden Amblyseius andersoni

Publisert 30.04.2020     Sist endret 30.04.2020

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert utført en risikovurdering av rovmidden Amblyseius andersoni.

Hva undersøkte VKM:VKM har utført en risikovurdering av rovmidden Amblyseius andersoni. Dette innebærer en vurdering av utbredelse, potensiale for etablering i norsk fauna, utfordringer med taksonomien og en vurdering av mulig helserisiko.
Hva er vurderingen:
  • Det fremgår av risikovurderingen at rovmidden A. andersoni aldri har blitt observert i Norge.
  • Selv om arten kan gå i dvale regner VKM det som usannsynlig at den kan spre seg utendørs i Norge ved bruk spesifisert for drivhus og friland. Denne konklusjonen er imidlertid usikker grunnet mangel på informasjon om artens klimatoleranse.
  • VKM finner ingen taksonomiske utfordringer relatert til vurderingen av A. andersoni.
  • VKM har ikke funnet rapporter som beskriver skade på mennesker fra A. andersoni, men det er grunn til å tro at middarten kan utløse allergiske reaksjoner hos sensitive personer som håndterer plantemateriale med mye midd.
Hva gjør Mattilsynet videre:Mattilsynet vil benytte VKM sin risikovurdering i den videre behandlingen av søknad om godkjenning av rovmidden A. andersoni til bruk i bekjempelse av andre middarter, hovedsakelig fra familien Tetranychidae og bjørkegallemidd.
Overleveringsdato:

30.04.2020

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner