Styrket beslutningsgrunnlag i arbeidet med miljøvurdering av plantevernmidler

Publisert 28.01.2016     Sist endret 28.01.2016
En småskogmus i en boks
Småskogmus er hyppig forekommende i Norge og er derfor foreslått som standardart for en rekke kulturer.  Foto: Rune Aae

Mattilsynet har mottatt rapport fra et prosjekt der en har kartlagt de mest vanlige forekommende fugler og små pattedyr i ulike jordbruksvekster. Kunnskapen er viktig i arbeidet med å vurdere risikoen knyttet til bruk av plantevernmidler.

Visse arter av fugler og små pattedyr er mer typisk forekommende enn andre innen de ulike jordbruksvekstene. I arbeidet med vurdering av plantevernmidler som søkes godkjent er det viktig å ha kunnskap om dette. Gjennom flere delprosjekter utført på oppdrag fra Mattilsynet har en kartlagt situasjonen og kommet fram til hvilke standardarter som er typiske i de enkelte kulturer. En har dermed et langt bedre grunnlag enn tidligere for å kunne vurdere risikoen for effekter på fugl og pattedyr i forbindelse arbeidet med godkjenning av plantevernmidler.

Kartleggingen er utført av Arctic Research and Consulting DA i samarbeid med Triturus Naturinformasjon, Bionor, Heen Biokonsult og Strix Miljøutredning og er finansiert med midler fra Landbruks- og matdepartementets Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler.

Rapport: Risk assessment of agricultural pesticides for birds and mammals in Southeast Norway. - Recommendations for focal species 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marit Randall, seksjon nasjonale godkjenninger, tlf. 22 77  91 51 / 934 60 826


Kontaktinformasjon

Marit Randall, seksjon nasjonale godkjenninger, tlf. 22 77  91 51 / 934 60 826