Faktaartikkel

UFI-koder er ikke en del av Mattilsynets vurdering av etiketten til plantevernmidler

Publisert 20.11.2020     Sist endret 22.11.2020

Produkter som er definert som farlige stoffblandinger og er klassifisert med helsefare eller fysisk fare etter CLP-forordningen skal notifiseres * og skal inneholde en unik UFI-kode på etiketten

Dette gjelder fra 1. januar 2021 med overgangsordning fram til 1. januar 2025 for kjemikalier som er til forbrukere og profesjonelle brukere. Dette vil også gjelde plantevernmidler.

UFI-koder er ikke en del av Mattilsynets vurdering av etiketten til plantevernmidler.

Du kan lese mer på ECHA’s nettside om det nye systemet for giftinformasjon.  

Hva er UFI-koder?

En UFI-kode («Unique Formula Identifier») er en entydig alfanumerisk kode som knytter sammen informasjon om sammensetningen av en stoffblanding med produktet som selges. Denne informasjonen er tilgjengelig for Giftinformasjonen, slik at de lett kan identifisere produktet og kunne gi rask og riktig informasjon om farene ved stoffblandinger ved medisinske nødstilfeller.

Skal plantevernmiddeletiketter med UFI-kode sendes til Mattilsynet?

Det er søkers/godkjenningsinnehavers ansvar at plantevernmidler er merket med riktig UFI-kode.

Det er ikke nødvendig å sende etiketter med ny eller endret UFI-kode til Mattilsynet.

Hvis det er andre endringer på etiketten enn UFI-kode, må det søkes om det.

Må plantevernmidler meldes inn til Miljødirektoratets produktregister?

Det er ikke plikt til innmelding av plantevernmidler etter deklareringsforskriften, men hvis man vil komme inn under overgangsordningen for innmelding til giftinformasjonssentre etter CLP-forordningens art. 45, må produktene være deklarert i Miljødirektoratets produktregister. De som ønsker det kan frivillig deklarere plantevernmidler til produktregisteret før 1. januar 2021, og da vil disse produktene være dekket av overgangsordningen. Dermed slipper man å notifisere produktene etter nye harmoniserte krav i vedlegg VIII til CLP-forordningen, og kan vente til 1. januar 2025 hvis man ikke endrer produktet vesentlig.

Giftinformasjonen har direkte tilgang til produktregisteret.

Regelverk og veiledning

Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP- forskriften) 

Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) 

For mer informasjon om produktregisteret kan du lese på Miljødirektoratets nettsider.

Du kan lese mer på ECHA’s nettside om det nye systemet for giftinformasjon.

 

* Etter nye harmoniserte krav i vedlegg VIII til CLP-regelverket

Fant du det du lette etter?