Faktaartikkel

Vegeterte buffersoner for å beskytte vannmiljøet mot plantevernmidler

Publisert 11.05.2020     Sist endret 26.08.2020

Hva er vegeterte buffersoner?

Vegeterte buffersoner er vegetasjonsbelter med tett markdekke som ligger mellom åker og overflatevann. De holder igjen plantevernmidler som ellers ville havnet i vannet. En vegetert buffersone er nødvendig når plantevernmiddelet du bruker på åkeren kan renne ut i vannet i mengder som kan være skadelige for dyr og planter som lever der.

I 2015 bestemte Mattilsynet å innføre ti meter brede vegeterte buffersoner i Norge som et risikoreduserende tiltak for plantevernmidler som er utsatt for overflateavrenning. Som en følge av dette kan Mattilsynet nå godkjenne plantevernmidler som tidligere ikke kunne godkjennes fordi de var skadelige for vannmiljøet. Dette risikoreduserende tiltaket fører dermed til at det blir flere plantevernmidler å velge mellom på det norske markedet.

Veileder om vegeterte buffersoner

Mattilsynet har laget en veileder om vegeterte buffersoner med informasjon om blant annet:

  • Hvorfor det er nødvendig å ha en slik buffersone mot overflatevann
  • Når det er nødvendig å ha en vegetert buffersone
  • Hvordan en vegetert buffersone bør se ut og vedlikeholdes

Veileder om vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann - Versjon 1.1 (PDF)

Kart som viser jordbruksareal med helling under 2%

Ett av unntakene til kravet om en vegetert buffersone er at området du behandler med plantevernmiddel har en hellingsgrad under 2% mot overflatevannet. Et kart som viser jordbruksareal i Norge med mindre enn 2% helling finner du i i kartløsningen til NIBIO, NIBIO Kilden. Kartlaget kan du også finne fram til ved å gå inn på "eksterne" i kartlagslista i NIBIO Kilden og velge "Helling jordbruksareal < 2%".

Etiketter med gammel tekst om vegeterte buffersoner

Du kan forholde deg til det som står i veilederen om vegeterte buffersoner. Mattilsynet vil be produsenter av plantevernmidlene om å sende oss reviderte etiketter med en oppdatert beskrivelse av vegeterte buffersoner. De reviderte etikettene vil fortløpende legges ut på hjemmesidene våre.

Fant du det du lette etter?