Veiledere - Guidance documents - Plantevernmidler

Publisert 15.11.2019     Sist endret 04.06.2021

Tabell A: Veiledninger

Table A: Guidances

Nr.

No

Tittel

Title

Lenke

Link

Relevant for søknadstype

Relevant for which application type

A1

Nordre sone veiledningsdokument

Northern Zone Guidance document

 

Art 33
Art 43
Art 40
A1.1

Northern Zone Guidance document - Higher tier risk assessment for birds and mammals

Se MSTs hjemmesider

See MST’s webpage 

Art 33
Art 43
Art 40
A2.1Northern zone guidance
paper efficacy version
Art 33
Art 43
Art 40
A2.2Annex 1 – Guidance on
number of trials in the
Northern Zone
 
A3Guidance on the application of
mutual recognition in Norway
under Regulation (EC)
No. 1107/2009
Art 40
A4

Veileder for minor use-søknader i Norge

Guidance for minor use applications in Norway

Art 51
A5

Veileder, hjelpestoffer

Guidance, adjuvants

Art 58
A6

Komplett oversikt over gjeldende
veiledningsdokumenter og
prosedyrer for ulike fagområder
fra EU-kommisjonen

Complete overview of current
guidance documents from the
EU Commission

 

Se EU-kommisjonens hjemmesider

See the EU Commission’s webpage

 

Alle søknadstyper

All application types

A7

Informasjon om norske krav
for godkjenning av
makroorganismer (engelsk)

Norwegian information
requirements for authorisation
of IBCAs

Norwegian information requirements for authorisation of IBCAs

Makroorganismer – IBCAs
A8

Informasjon om Plant Protection
Products Management
System (PPPAMS)

Information regarding the
Plant Protection Products
Management System (PPPAMS)

 

Se EU-kommisjonens hjemmesider 

See the EU Commission’s webpage 

Alle søknadstyper

All application types

A9

Veileder om vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann.

Versjon 1.1 

Alle

A10

An Applicant’s Guide to Reduction of Non-Spray Buffer Zones for Plant Protection Products

Version 1.2 

Art 33, Art 43, Art 40

Fant du det du lette etter?