Faktaartikkel

Vern av opplysninger (databeskyttelse)

Publisert 01.11.2019     Sist endret 01.11.2019

Et firma som søker om å få godkjent et plantevernmiddel kan samtidig søke om vern av opplysninger fra forsøks- og undersøkelsesrapporter som brukes i vurderinga.

Vern av opplysninger hjemles i plantevernmiddelforordningens artikler 59-62.

Hvis en rapport eller et studie er vernet, kan ikke Mattilsynet bruke studiet til fordel for andre som søker om godkjenning av et plantevernmiddel, med mindre søkeren har fullmakt fra eieren av studiet (letter of access).

Verneperioden varierer etter hvilken type godkjenning det er søkt etter. Når verneperioden er over, kan studiene brukes av en tredjepart uten tillatelse fra de som eier studiene.

For oversikt over forskjellige verneperioder og mer informasjon om vern av opplysninger, se EU sin veileder SANCO/12576/2012. Bruk alltid siste tilgjengelige utgave av veilederen.

Krav for å få godkjent vern av opplysninger:

  • Studiene må ha vært nødvendige for godkjenninga og brukt i Mattilsynets vurdering
  • Studiene må være gjort i samsvar med prinsippene for god laboratoriepraksis eller god forsøkspraksis (GLP/GEP)
  • Det må være søkt om vern av opplysninger og begrunnet hvorfor studiene er nødvendige for vurderinga
  • Vern av opplysninger kan ikke tidligere ha vært innvilget i Norge

Bruk følgende maler for referanselister når du søker om vern av opplysninger:

Fant du det du lette etter?