Hva er cocktaileffekten?

Publisert 05.11.2012     Sist endret 05.11.2012

Informasjon om cocktaileffekten, eller samvirkende effekt av kjemiske stoffer i blanding, finner du i en rapport utarbeidet av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i 2008. Rapporten inkluderer også plantevernmidler.

VKM konkluderte med at samvirkende effekter i praksis er et lite problem i Norge, og at det normalt ikke kan forventes at helsefarlige kombinasjonseffekter oppstår dersom stoffene inntas i lave mengder under deres respektive akseptable grenseverdier.

EUs vitenskapskomité har i 2011 publisert en rapport om dette og konkludert med følgende:

  • Cocktaileffekten gjelder for stoffer som virker på samme måte
  • Cocktaileffekten gjelder også for stoffer som virker på samme organ
  • Synergisme, som betyr at effekten av en blanding er større enn det man forventer når man adderer effektene for hvert stoff, er lite sannsynlig.
Fant du det du lette etter?