Hvilke regler gjelder for bruk av plantevernmidler på offentlige arealer?

Publisert 05.11.2012     Sist endret 18.08.2015

Den som utfører spredning av plantevernmidler på arealer som er åpne for allmenn ferdsel, har plikt til å informere offentligheten om dette.  Det skal settes opp plakater i samsvar med Mattilsynets mal. I tillegg til selve areal skal også veier eller stier som fører inn i arealet merkes. Dette vil normalt ikke gjelde innmark, men det kan være tilfeller der det også er relevant for innmark. Dersom det går en sti midt i et behandlet felt i innmark skal det merkes dersom denne er åpen for allmenn ferdsel. Det får likevel ikke anvendelse ved spredning av plantevernmidler ved siden av en privat gårdsvei gjennom innmark eller dersom det går en sti i ytterkant av behandlet innmark med noe avstand til behandlet felt.

Ved spredning av plantevernmidler langs offentlig vei er det i tillegg krav til at sprøytekjøretøyet merkes med «Sprøytearbeid pågår».

Det merkes med varselplakat for at folk skal velge om de vil oppholde seg i område eller ikke, evt. plukke bær eller sopp. Det anbefales at barn og dyr ikke skal ferdes i områder som er sprøytet før det er tørt. Hovedregel er at plakaten skal stå i minst 7 dager.

Se Advarselsplakat ved bruk av plantevernmidler på offentlige arealer

Fant du det du lette etter?