Spørsmål og svar

Hvordan brukes neonikotinoidene i Norge?

Publisert 05.11.2012     Sist endret 25.02.2019

Neonikotinoider er en type plantevernmiddel som brukes mot skadeinsekter. Bruk av neonikotinoider har vært omdiskutert siden noen av neonikotinoidene er ekstremt giftige for bier. Neonikotinoidene omfatter blant annet de aktive stoffene imidakloprid, klotianidin, tiametoksam og tiakloprid. Per dags dato er kun imidakloprid og tiakloprid godkjent i Norge.

I mai 2018 ble det vedtatt av EU-kommisjonen å forby all utendørs bruk av imidakloprid, klotianidin og tiametoksam, og kun tillate bruk i permanente veksthus. Dermed ble godkjenningen for alle plantevernmidler med imidakloprid til utendørs bruk, samt prydplanter i veksthus, også trukket i Norge. Siste dag for salg, lagring og bruk av plantevernmidler med disse bruksområdene er 19.12.2018. Etter 19.12.2018 er det kun tillatt å bruke imidakloprid i veksthuskulturene agurk, tomat og paprika i Norge. I tillegg har Norsk Gartnerforbund fått innvilget en off-labelgodkjenning i salat som høstes i veksthus. Disse kulturene må bli i veksthuset gjennom hele sin livssyklus og det vil ikke være tillatt å flytte plantene ut på friland. Plantevernmiddelet med imidakloprid (Confidor WG 70) vil også bli et spesialpreparat for veksthus.

For mer informasjon, se Hvordan vil EUs forbud mot utendørs bruk av neonikotinoider påvirke bruk i Norge?

Gjennomsnittlig omsetning av imidakloprid de siste 5 årene var 900 kg per år. Det største bruksområdet for imidakloprid for utendørs bruk har vært som beisemiddel i potet. I tillegg har imidakloprid også vært godkjent til bruk i planteskoler utendørs. Det største bruksområdet i veksthus har vært til bruk i prydplanter. Forbruket av imidakloprid (i preparatet Confidor WG 70) i veksthus over 300 m2 ble undersøkt av Statistisk sentralbyrå i 2015. I prydplanter ble det brukt 130 kg Confidor WG 70 (91 kg imidakloprid). Til sammenlikning ble det i agurk og salat brukt til sammen 10.4 kg Confidor WG 70, som tilsvarer 7.28 kg imidakloprid. Siden utendørs bruk og bruk i prydplanter nå faller bort, forventes det en nedgang i det årlige forbruket av imidakloprid.

Neonikotinoidet tiakloprid vil fortsatt være godkjent i Norge. For honningbier er den akutte giftigheten av tiakloprid mer enn 1000 ganger lavere enn giftigheten av imidakloprid. I tillegg brytes tiakloprid raskere ned i naturen. EU-godkjenningen til tiakloprid som aktivt stoff går ut 30.04.2019. Derfor pågår det nå en revurderingsprosess for tiakloprid i EU. Det forventes at konklusjonen på revurderingen av tiakloprid som aktivt stoff ferdigstilles av det Europeiske mattrygghetsorganet (EFSA) innen kort tid. EU-kommisjonen tar deretter den endelige beslutningen om tiakloprid får fornyet godkjenning som aktivt stoff i EU.

Kilder:
P. A. Aarstad og B. Bjørlo (2016). Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2015. Statistisk sentralbyrå Rapporter 2016/45. ISBN 978-82-537-9465-5 (elektronisk)

Omsetningsstatistikk for plantevernmidler 2013-2017. Mattilsynet, avdeling nasjonale godkjenninger, Mars 2018.

Fant du det du lette etter?