Hvordan undersøkes helse- og miljøfare fra plantevernmidler?

Publisert 05.11.2012     Sist endret 05.11.2012

Mattilsynet krever at plantevernmidler som søkes godkjent i Norge må ha gjennomgått omfattende testing. Det er produsentene av plantevernmidler som er ansvarlig for at testene utføres og leveres til Mattilsynet. Testene må utføres i godkjente laboratorier og testene må være i tråd med OECD’s testmetode for kjemikalier. Det er dermed strenge krav til hvilke tester som skal gjøres med plantevermidlene, og hvordan de skal utføres. Mattilsynet vurderer testresultatene etter internasjonale retningslinjer utarbeidet av EU, OECD og WHO. Kravene til testing av plantevernmidler er de samme i Norge som i EU.

Basert på disse testene bestemmes det blant annet om et plantevernmiddel er kreftfremkallende, fosterskadelig, hormonhermende, skadelig for forplantningsevnen eller skadelig for arvematerialet.

Ved vurdering av miljøfare ser man på nedbrytning i jord og vann, bevegelse i jord, og effekter på organismer.

Ved vurdering av helse og miljøfare kan det også tas hensyn til publiserte undersøkelser som er uavhengige av produsenten av plantevernmiddelet.

Fant du det du lette etter?