Importører og forhandlere av plantevernmidler

Publisert 18.10.2012     Sist endret 05.03.2020

Virksomheter som skal importere, produsere eller selge plantevernmidler skal registreres hos Mattilsynet. En slik registrering er ikke nødvendig for virksomheter som bare selger "klar til bruk"-preparater til bruk i hobbyhager, på stueplanter m.m.

Ved registrering skal det for hvert utsalgssted utpekes en ansvarshavende for den delen av virksomheten som gjelder plantevernmidler. Vedkommende må ha autorisasjon gitt av Mattilsynet. Man kan ikke være ansvarshavende for plantevernmidler på flere utsalgssteder samtidig. I salgslokalet skal det være minst en person med autorisasjonsbevis tilgjengelig i hele åpningstiden. Distributører skal ved salg av plantevernmidler kunne bistå kundene med generell rådgivning om bruk, håndtering, oppbevaring, eksponering, helse- og miljørisiko og avfallshåndtering. Kravet om autorisasjonsbevis gjelder ikke distributører som kun omsetter "klar til bruk"-preparater.

Importører, produsenter og forhandlere må ha et særskilt lager som tilfredsstiller de krav som er satt til oppbevaring av plantevernmidler jf. forskrift om plantevernmidler (§ 24). Videre må de innføre og utøve internkontroll i henhold til plantevernmiddelforskriftens krav (§ 12).

Det er virksomheten sitt ansvar å melde fra til Mattilsynet ved endring av registrerte opplysninger. Dette skal meldes inn senest tre uker etter at endringen har funnet sted.

Skal du registrere deg som ny forhandler, importør eller produsent av plantevernmidler, se under "Skjema".

1. juni 2015 trådte en ny forskrift om plantevernmidler i kraft. Den nye forskriften har endrede regler som berører importører og forhandlere av plantevernmidler i Norge. Søknader om godkjenning av plantevernmidler som ble sendt inn før 1. juni 2015 blir behandlet etter vårt gamle regelverk.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny plantevernmiddelvirksomhetAltinn

Import og eksport

For å kunne importere plantevernmidler må man være registrert som importør. Alle preparater som skal importeres til Norge må være godkjent av Mattilsynet. Les mer om dette på Godkjenningsordningen for plantevernmidler.

Gebyrer

Gebyr for behandling av søknader om godkjenning/regodkjenning er satt i henhold til Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Plantevernmidler Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer