Importører og forhandlere av plantevernmidler

Publisert 18.10.2012     Sist endret 08.05.2015

Mer om importører og forhandlere av plantevernmidler

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Faresymboler til helse- og miljøfaremerking av plantevernmidler PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny plantevernmiddelvirksomhetAltinn

Import og eksport

For å kunne importere plantevernmidler må man være registrert som importør. Alle preparater som skal importeres til Norge må være godkjent av Mattilsynet. Les mer om dette på Godkjenningsordningen for plantevernmidler.

Gebyrer

Gebyr for behandling av søknader om godkjenning/regodkjenning er satt i henhold til Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet