Importører og forhandlere av plantevernmidler

Publisert 18.10.2012     Sist endret 18.07.2023

Virksomheter som skal importere eller selge plantevernmidler skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også importører av bruksferdige hobbypreparater. Forhandlere som kun selger bruksferdige preparater til bruk i hobbyhager, på stueplanter m.m. er unntatt fra kravet om registrering.

I tillegg til registreringsplikten stiller forskrift om plantevernmidler flere krav til importører og forhandlere av plantevernmidler:

Forhandlere skal ha en ansvarshavende for plantevernmidler

Ved registrering skal det for hvert utsalgssted hos forhandlere utpekes en ansvarshavende for den delen av virksomheten som gjelder plantevernmidler. Vedkommende må ha gyldig plantevernmiddelautorisasjon. Det er ikke tillatt å være ansvarshavende for plantevernmidler på flere utsalgssteder samtidig.

I salgslokalet skal det være minst én person med autorisasjonsbevis tilgjengelig i hele åpningstiden. Forhandlere skal ved salg av plantevernmidler kunne bistå kundene med generell rådgivning om bruk, håndtering, oppbevaring, eksponering, helse- og miljørisiko og avfallshåndtering. Kravet om autorisasjonsbevis gjelder ikke forhandlere som kun omsetter "klar til bruk"-preparater.

Importører skal ha en ansvarshavende for plantevernmidler

Importør av plantevernmidler skal ha en ansvarshavende for plantevernmidler. Ansvarshavende skal beherske norsk språk, ha tilstrekkelig faglig kompetanse og ha kjennskap til norske forhold for å kunne veilede forhandlere og fungere som kontaktpunkt for Mattilsynet.

Krav til lager og internkontroll

Importører, produsenter og forhandlere må ha et særskilt lager som tilfredsstiller de krav som er satt til oppbevaring av plantevernmidler. Videre må de innføre og utøve internkontroll i henhold til plantevernmiddelforskriftens krav.

Importør skal betale miljøavgift og rapportere inn mengde omsatt preparat

For å omsette plantevernmidler i Norge må det betales miljøavgift. Miljøavgiften skal betales av importøren. Avgiften beregnes og kreves inn av Mattilsynet. Som importør er du pliktig til å rapportere mengde omsatt preparat til Mattilsynet.Det er to innrapporteringer per år: For 1.-3. kvartal og 4. kvartal. Mattilsynet sender ut informasjon til alle importører før hver innrapportering.

Registrere og endre registrerte opplysninger

Skal du registrere deg som ny forhandler eller importør av plantevernmidler, se under "Skjema".

Det er virksomheten sitt ansvar å melde fra til Mattilsynet ved endring av registrerte opplysninger. Dette skal meldes inn senest tre uker etter at endringen har funnet sted.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny plantevernmiddelvirksomhetAltinn

Import og eksport

For å kunne importere plantevernmidler må man være registrert som importør. Alle preparater som skal importeres til Norge må være godkjent av Mattilsynet. Les mer om dette på Godkjenningsordningen for plantevernmidler.

Gebyrer

Gebyr for behandling av søknader om godkjenning/regodkjenning er satt i henhold til Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet