Kan Mattilsynet forby bruk av plantevernmidler?

Publisert 05.11.2012     Sist endret 05.11.2012

Ja, et plantevernmiddel kan nektes godkjenning dersom:

  • det mangler agronomisk virkning
  • bruken viser uakseptable virkninger på helse eller miljø
  • det er fare for overskridelse av rester av plantevernmiddelet i dyrkede planter
  • det er dårligere enn andre plantevernmidler til samme formål (substitusjon)
  • plantevernmiddelets formulering, kvalitet og holdbarhet ikke er tilfredsstillende
  • det inneholder virksomme stoffer som er vist å skade arvestoffet, forplantningsevnen, fosterutviklingen, er hormonhermende eller gir kreft. det inneholder hjelpestoffer som kan gi uønskede virkninger på helse eller miljø

Et plantevernmiddel kan også forbys dersom stoffer i plantevernmiddelet er:

  • persistente (brytes langsomt ned i miljøet),
  • bioakkumulerende (hoper seg opp i dyr/planter), eller
  • svært mobile (ikke bindes sterkt til jorda, slik at de lett kan forurense vannressurser)

Godkjenningen til et plantevernmiddel kan trekkes tilbake dersom nye opplysninger om skadevirkninger gjør det nødvendig.

Fant du det du lette etter?