Mer kunnskap om imidakloprid

Publisert 06.01.2014     Sist endret 12.11.2018

Insektmiddelet imidakloprid er ett av de plantevernmidlene som mistenkes for å kunne ha sammenheng med den omfattende biedøden en har sett i verden de senere år. I et forsøk utført på oppdrag av Mattilsynet har en fått bekreftet at stoffet kan finne veien til bier når planter vokser i dyrkingsmedier som inneholder rester av dette plantevernmiddelet.

Årsakene til biedød er ikke avklart med sikkerhet, men det er sterk mistanke knyttet til insektmidler av typen neonikotinoider. Stoffet imidakloprid tilhører denne gruppen, og både Norge og EU har nå forbudt bruk på friland. I Norge er middelet kun godkjent på et fåtall bruksområder der bier ikke eksponeres, i første rekke veksthus.

Veksthusdyrking genererer imidlertid en god del planteavfall. Slikt avfall kan bli  lagt opp i hauger/ranker utenfor veksthusene, evt. bare deponert. Kompostert materiale vil kunne inngå i jordblandinger til utebruk, og på deponier vil naturlig vegetasjon etablere seg. Mattilsynet ønsket derfor å få undersøkt om rester av imidakloprid i planteavfall/kompost fra veksthus kan bli tatt opp i planter og gjenfinnes i pollen og nektar hos planter som vokser i slike jordmedier.

Bioforsk har tidligere utført et prosjekt på oppdrag fra Mattilsynet for å se om imidakloprid ble overført til pollen og nektar via frø som var overflatebehandlet (beiset) med dette middelet. Det ble i prosjektet bekreftet at slik overføring skjedde. Mattilsynet valgte kort tid etter å forby stoffet for bruk som beisemiddel i oljevekster.

Med midler over Landbruks- og matdepartementets Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler har Bioforsk nå utført et oppfølgende prosjekt der en så nærmere på selve vekstmediet. Det ble nyttet solsikke og bringebær som vekster i veksthusforsøket, der en dyrket i torv med kontrollert tilsetning av ulike mengder imidakloprid. Analysene viste tilsvarende som ved beising av frø at stoffet ble gjenfunnet i pollen og nektar.

Mattilsynet vil vurdere resultatene fra rapporten nøye. Det er for tidlig å si hvilke eventuelle tiltak som kan komme på tale.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet til høyre.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Marit Randall, Regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold, Seksjon nasjonale godkjenninger, tlf. 64 94 43 63


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Marit Randall, Regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold, Seksjon nasjonale godkjenninger, tlf. 64 94 43 63