Forskrifter

Publisert 18.10.2012     Sist endret 05.02.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer (Plantevernmiddelrestforskriften) 18.08.2009 1117

Regelverk og veiledning