Tilsyn med ulovlig import av aktive stoffer til bruk som plantevernmidler

Publisert 15.12.2022     Sist endret 15.12.2022

I 2023 vil Mattilsynet i samarbeid med Tolletaten, føre tilsyn med virksomheter og privatpersoner som importerer kjemikalier til bruk som plantevernmidler.

Det vil bli satt opp ulike former for overvåkning av importsendinger som kan være mistenkelige. Vi vil også føre tilsyn med sendinger som er importert i 2022 til ulike målgrupper.

Mattilsynet har mistanke om at det foregår en slik import for å tilvirke egne plantevernmidler. Denne type import er et svært alvorlig regelbrudd. Det er kun godkjente plantevernmidler (handelspreparater) som kan importeres av registrerte importører.

Plantevernmidler til bruk i Norge skal kun kjøpes fra norske, registrerte og godkjente forhandlere. Plantevernmidler for yrkesmessig bruk kan kun kjøpes av personer med autorisasjon fra Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?