Vurdering av nytt studium for plantevernmiddelet Mankozeb

Publisert 22.01.2010     Sist endret 12.10.2017

Fra Mattilsynets bestilling til Vitenskapskomiteen for Mattrygghet

"Det virksomme stoffet mankozeb finnes i en rekke preparater enten alene eller i blanding med andre virksomme stoffer. Disse soppmidlene er nå er til revurdering hos Mattilsynet.

Det er innlevert et nytt forsøk med mankozeb for å undersøke stoffets effekter på utviklingen av nervesystemet. Med bakgrunn i resultatene fra dette forsøket bes faggruppen vurdere om det er grunnlag for å konkludere med at forsøket ikke endrer den tidligere vurdering av stoffet, verken med hensyn til klassifisering eller med hensyn til fastsettelse av grenseverdier."

Se risikovurdering fra VKM - Vurdering av mankozebs effekter på utviklingen av nervesystemet

Fant du det du lette etter?