Produksjon og omsetning av planter

Publisert 14.10.2015     Sist endret 08.01.2020

Ett av Mattilsynets hovedmål er å fremme god plantehelse. Det er viktig at dere som produserer og omsetter planter m.m. er bevisst ansvaret for ikke å spre planteskadegjørere og bidrar til å sikre tilgang på friske planter for neste ledd i produksjonskjeden.