Vanlig planteproduksjon

Publisert 09.11.2015     Sist endret 18.12.2018

Ett av Mattilsynets hovedmål er å fremme god plantehelse. Det er viktig at dere som produserer og omsetter planter m.m. er bevist ansvaret for ikke å spre planteskadegjørere og bidrar til å sikre tilgang på friske planter for neste ledd i produksjonskjeden.

Mattilsynet har ansvar for kartlegging, overvåking og å føre tilsyn med at produksjon og omsetning av planter i Norge følger regelverket. På denne siden finner du mer veiledning om dette.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Egenerklæring om planteskadegjørere som ikke er kjent å forekomme på produksjonsstedetPDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Produksjon og omsetning av planter Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer