Vanlig planteproduksjon

Publisert 09.11.2015     Sist endret 17.01.2022

Ett av Mattilsynets hovedmål er å fremme god plantehelse. Det er viktig at dere som produserer og omsetter planter m.m. er bevisst ansvaret for ikke å spre planteskadegjørere og bidrar til å sikre tilgang på friske planter for neste ledd i produksjonskjeden.

Dere som produserer og omsetter planter har selv ansvar for at produksjonen tilfredsstiller regelverket. På denne siden finner du oversikt over hvilke krav som gjelder for din produksjon og veiledning om hvordan du oppfyller disse kravene.

Mattilsynet har ansvar for kartlegging, overvåking og å føre tilsyn med at virksomheter som produserer og omsetter planter følger regelverket.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Egenerklæring om planteskadegjørere som ikke er kjent å forekomme på produksjonsstedetPDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Produksjon og omsetning av planter Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer