Spørsmål og svar

Det er flere alvorlige planteskadegjørere som gjelder for min produksjon enn de som er nevnt vedlegg 4B i forskrift om plantehelse. Hvor finner jeg oversikt over disse?

Publisert 18.04.2016     Sist endret 18.04.2016

Det er helt riktig at det kan være flere skadegjørere som kan være aktuelle for din produksjon enn de som er listet i vedlegg 4B. I prinsippet gjelder dette for alle skadegjørere i vedlegg 1 og 2 i forskrift om plantehelse.  Planteskadegjørere på vedlegg 1 er ofte polyfage og har mange vertplanter. Disse skadegjørerne er forbudt å spre (§ 4) uavhengig av hva de forekommer på. Skadegjørere på vedlegg 2 er forbudt å spre dersom de forekommer på de kulturene og smittebærende emner som er oppgitt i vedlegget. Vær også oppmerksom på at plantene som omsettes også skal være så godt som fri for «vanlige» planteskadegjørere som lus, midd og trips, se forskrift om plantehelse § 10.

En fullstendig skadegjørerliste vil være nyttig som verktøy i produksjonskontrollen og bør ligge i internkontrollmappen hos alle som produserer og omsetter planter.

Mattilsynet har imidlertid ikke utarbeidet en slik skadegjørerliste. Denne listen må du derfor skaffe deg selv. I følge matloven § 8 skal virksomheter som produserer og omsetter planter, ha tilstrekkelig kompetanse. Å ha oversikt over planteskadegjørere som er aktuelle for de kulturer som virksomheten produserer, ser Mattilsynet på som en del av dette kompetansekravet.

 

Fagpersoner hos NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) vil kunne være til hjelp når du skal utarbeide en slik oversikt. Du kan også søke råd hos NLR (Norsk Landbruksrådgivning), NGF (Norsk Gartnerforbund) eller andre rådgivere med plantehelsekompetanse.

 

Fant du det du lette etter?