Spørsmål og svar

Er det lov å omsette planter som er befengt med vanlige planteskadegjørere som lus og trips? Finnes det eventuelt noen grenseverdier?

Publisert 20.04.2016     Sist endret 18.04.2016

Nei, det er ikke lov å omsette planter som viser synlige symptomer på planteskadegjørere som kan ha betydning for plantens kvalitet og anvendelse. Plantene som omsettes skal ha tilfredsstillende vekstkraft og utvikling.

I forskrift om plantehelse § 10 står det at planter og formeringsmaterialet skal være «praktisk talt fri for» slike planteskadegjørere og kan ikke omsettes før planteskadegjøreren er bekjempet. Dette kravet kommer i tillegg til § 4 som sier hvilke skadegjørere som er forbudt å spre.

Tilsvarende krav gjelder for planter som importeres til Norge, se forskrift om plantehelse § 17.

Aktsomhetsplikten i matloven § 18 gjelder altså ikke bare for karanteneskadegjørere nevnt i vedlegg 1 og 2 i forskrift om plantehelse, men også for vanlige skadegjørere som kan forringe kvaliteten på plantene.

Begrepet «praktisk talt fri» betyr at noen planteskadegjørere kan aksepteres. Det er altså ikke 0 % toleranse for slike kvalitetsskadegjørere. Det er ikke utarbeidet noen grenseverdier for hva som aksepteres. Hvor mye som kan godtas må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Danmark har utarbeidet grenseverdier for noen planteskadegjørere EU har definert som kvalitetsskadegjørere. Med forbehold om at skadegjørerlistene i EU og i Norge ikke er identiske, og at vi har ulik risikovurdering for flere skadegjørere, kan den danske listen over tolerancer for praktisk taget fri skadegørere likevel være en god rettesnor også for norsk produksjon, men også for sendinger som importeres til Norge.

Fant du det du lette etter?