Spørsmål og svar

Hvilke områder i Norge er «anerkjent fri for» planteskadegjørere?

Publisert 18.04.2016     Sist endret 18.04.2019

I produksjonskravene i vedlegg 4B i forskrift om plantehelse er det for noen kulturer satt at produksjonsstedet skal ligge innenfor et geografisk område som er anerkjent fritt for spesifikke planteskadegjørere. Dette gjelder for Prunus, vertplanter for pærebrann (blant annet Malus og Pyrus) og for noen veksthuskulturer. Se Veiledere for særskilte krav til plantehelse ved produksjon og omsetning av planter

Det er Mattilsynet som kan anerkjenne et område fritt for en planteskadegjører. Dette gjøres på grunnlag av kartleggingsprogram eller lignende.

Mattilsynet har erklært områder i Norge som er fri for pærebrann. Hvis andre områder blir erklært fri for planteskadegjørere, vil du finne informasjon om dette på Mattilsynets nettsider.

Fant du det du lette etter?