Tilsyn med planteprodusenter 2022

Publisert 25.01.2022     Sist endret 25.01.2022

Mattilsynet vil i 2022 føre tilsyn med virksomheter som produserer og omsetter plantemateriale av eple, pære, plomme, jordbær, bringebær/bjørnebær, samt pærebrannvertplanter. I tillegg vil det føres tilsyn med produksjon og omsetning av planter med røtter som er dyrket på friland som f.eks. urter og ferdigplen.

De som produserer og omsetter planter har et ansvar for ikke å spre planteskadegjørere og sikre tilgang på friske planter for neste ledd i produksjonskjeden. Det er viktig å innfri kravene til egenkontroll og dokumentasjon før plantene omsettes.

Ved dyrking av noen planteslekter/kulturer er risikoen for introduksjon og spredning av karanteneskadegjører vurdert som spesielt stor. Det er derfor krav i forskrift om plantehelse som du som produserer og omsetter disse planteslektene må oppfylle før du omsetter varene. Mattilsynet gjennomfører jevnlig tilsyn med at bransjen etterlever de særskilte kravene.

Dette bør dere være forberedt på

I 2022 vil Mattilsynet sende ut brev til alle aktuelle virksomheter som er registrert hos oss. I brevet vil vi veilede om regelverket, om tilsynet som vi planlegger å gjennomføre i år, samt be om en skriftlig tilbakemelding fra dere for å være oppdatert på hvilke kulturer dere produserer.

Hvis din virksomhet produserer og omsetter planter som omtalt i denne artikkelen og du ikke er registrert hos Mattilsynet kan du kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 eller sende en e-post til postmottak@mattilsynet.no.

Mattilsynet vil ta utgangspunkt i din tilbakemelding på brev og be om å få tilsendt dokumentasjon fra din egenkontroll og eventuelle prøveuttak i din produksjon.

I 2022 vil vi konsentrere tilsynet om dere som produserer og omsetter plantemateriale av eple, pære, plomme, jordbær, bringebær/bjørnebær, samt pærebrannvertplanter. I tillegg vil det føres tilsyn med produksjon og omsetning av planter med røtter som er dyrket på friland som f.eks. urter og ferdigplen.

Mattilsynet vil ha spesielt fokus på om dere oppfyller de særskilte kravene som gjelder for disse kulturene. Se samleside med veiledere for hvordan du oppfyller kravene til produksjon og omsetning av planter.

Mattilsynets planer for tilsyn i 2022.

Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?
Planteprodusenter i hele landetFørste halvår 2022 Virksomheter som produserer og omsetter plantemateriale av eple, pære, plomme, jordbær, bringebær/bjørnebær, samt pærebrannvertplanter og andre planteslekter som produseres på friland, f.eks. urter og ferdigplen. Dokumentasjon av visuell kontroll og evt. prøveuttak i produksjonen.

 

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi vil konsentrere oss mest om dere som har produksjon og omsetning av frukt- og bærplanter, samt pærebrannvertplanter og andre planteslekter som dyrkes på friland.

Tilsynet i 2022 vill bli gjennomført som et «skrivebordstilsyn» med utgangspunkt i dokumentasjonen vi har mottatt. Du som driver med planteproduksjon, som beskrevet over, vil motta et brev i Altinn med mer informasjon, samt en e-post med mer veiledning.

Fant du det du lette etter?