Faktaartikkel

Veiledere for særskilte krav til plantehelse ved produksjon og omsetning av planter

Publisert 22.02.2016     Sist endret 14.02.2019

Ved produksjon av noen planteslag er det i forskrift om plantehelse, vedlegg 4B, listet en rekke krav som dere må oppfylle før varene kan omsettes. I tillegg må også forskriftens generelle krav være oppfylt. På denne siden finner dere veiledere for hver av de ulike produksjonene, en egen veileder som gjelder de generelle kravene, en egen veileder om internkontroll og et skjema for egenerklæring.

Veilederne gir blant annet informasjon om:

  • hvem kontrollansvaret gjelder for
  • hvordan utføre kontroll og testing
  • hvordan dokumentere at kravene er oppfylt
  • hvilken kompetanse som kreves
  • hvor dere kan få informasjon og kunnskap om skadegjørerne
  • Mattilsynets oppfølging og bruk av virkemidler

Generelle plikter

Veileder til forskrift om plantehelse § 5 vedlegg 4B – Generelle krav 

Planter dyrket på friland

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale med røtter som er dyrket på friland 

Pærebrannvertplanter

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av pærebrannvertplantene 

Eple

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Malus Mill. (eple) 

Pære

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Pyrus L. (pære) 

Prunus

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av visse arter av Prunus L. (prunus) 

Jordbær

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Fragaria L. (jordbær) 

Rubus

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Rubus L. (rubus)

Potet

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av poteter

Kepaløk

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av kepaløk (Allium cepa L. var. cepa) 

Vertplanter til minérfluer

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av vertplanter til minérfluer 

Krysantemum

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Dendranthema (krysantemum)

Pelargonium

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Pelargonium (pelargonium) 

Nellik

Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Dianthus (nellik)

 

Veileder internkontroll plantehelse

Veileder internkontroll plantehelse

Egenerklæringsskjema

Egenerklæring om at det ikke er bikuber på produksjonsstedet

Egenerklæring om skadegjørere som ikke er kjent å forekomme på produksjonsstedet

Fant du det du lette etter?