Såvarer og annet formeringsmateriale


Publisert 15.10.2012 | Sist endret 27.11.2012

Mattilsynet fører tilsyn med at såvarer, settepoteter, hagebruksvekster og annet formeringsmateriale  skal tilfredsstille gjeldende krav til kvalitet og sunnhet. Friskt utgangsmateriale og sorter tilpasset norske vekstbetingelser er viktige forutsetninger for en vellykket planteproduksjon med minimal bruk av plantevernmidler.