Såvarer og annet formeringsmateriale

Publisert 15.10.2012     Sist endret 27.11.2012

Mattilsynet fører tilsyn med at såvarer, settepoteter, hagebruksvekster og annet formeringsmateriale  skal tilfredsstille gjeldende krav til kvalitet og sunnhet. Friskt utgangsmateriale og sorter tilpasset norske vekstbetingelser er viktige forutsetninger for en vellykket planteproduksjon med minimal bruk av plantevernmidler.