Såvarer og annet formeringsmateriale

Publisert 15.02.2021     Sist endret 15.02.2021

Mattilsynet fører tilsyn med at såvarer, settepoteter, hagebruksvekster og annet formeringsmateriale skal tilfredsstille gjeldende krav til kvalitet og sunnhet. Friskt utgangsmateriale og sorter tilpasset norske vekstbetingelser er viktige forutsetninger for en vellykket planteproduksjon med minimal bruk av plantevernmidler.