Floghavre

Publisert 01.11.2012     Sist endret 19.01.2022

Floghavre er et ugras som er vurdert som så skadelig for norsk korndyrking at det er underlagt egen forskrift.

Floghavre gjør skade ved å konkurrere med kulturplantene om næring, lys og vann.

Mye floghavre i åkeren fører derfor til redusert avling, mer bruk av plantevernmidler og økte kostnader.

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte vedtak for å gjennomføre bestemmelsene i forskrift om floghavre.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Registreringsskjema ved funn av floghavrePDF
Skjema for offentlig kontroll av floghavrePDF

Import og eksport

Import og omsetning av korn og produkter som inneholder floghavre er forbudt. Unntak er til virksomheter som i sin videre behandling ødelegger spireevnen hos floghavre.

Forskrift om floghavre § 12 inneholder krav til virksomheter som produserer og importerer fôr, se mer om krav til prøvetaking og analyse.

Se også Floghavre – Krav til virksomheter som produserer eller importerer fôr

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Såvarer og annet formeringsmateriale Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer